Hakkımızda

 

Türkiye’de, farklı sektörlerde, KOBİ’lerde, finansman yönetimini çoğunlukla firma sahibi yapıyor. Stratejik planlama, bütçe yapma , nakit yönetimi, yönetim muhasebesi, karlılık yönetimi gibi CFO’ların kurumsal firmalarda takip ettiği konular uygulanmıyor. Bu ölçekteki firmalar için full-time CFO istihdam etmek oldukça maliyetli. Bununla beraber hızlı büyüme trendinde olan, ürün çeşidi, müşteri sayısı hızla çoğalan, kapasite artırımına ihtiyaç duyan ve bunu nasıl finanse edeceğini araştırmak zorunda olan firma sahipleri , şirketlerinin gerçek karını, işin nakit yaratıp yaratmadığını, önümüzdeki 3-5 sene için gidilecek yol haritalarının ne olması gerektiğini, finansal raporlarının nasıl yorumlanması gerektiğini, firma performansını nasıl takip etmeleri gerektiğini net olarak göremiyorlar ve bu nedenle de endişeleniyorlar, karar alırken zorlanıyorlar.

Oysa ki ciro ne olursa olsun bir şirkette en basit haliyle de olsa nakit ve karlılık yönetiminin, bütçeleme gibi finansal alt yapıların olması gerektiğini ve bu bilgilerin hızla büyüyen şirketlerde ciddi bir yönetim ve kontrol gücü sağlayacağını, şirkete ve ekonomiye değer katacağını düşünmekteyiz.

Mutlu müşteriler

22

Servisler

8

Üyeler

4

Şirket araştırmaları

5

Başarı yolunda yanınızdayız. 

 

Hakkımızda