Servislerimiz

Firmanıza özel recetelerle büyüme sürecinde yanınızdayız.

Şirket araştırmaları

 

iç kontrol

maliyet muhasebesi

 

 

Finansal planlama

 

Şirketin fiili tahmin ve bütçe karşılaştırmalı nakit akış analizlerini yapmak

Nakit yönetimini sağlıklı yapabilmek için günlük hazine işlemlerinin hatasız gerçekleştirilmesini sağlamak

Alacak ve borç dengesinin analizlerini yapmak, üst yönetime raporlama yapmak ve doğru aksiyon adımları alınmasını sağlamak

Tüm birimlerde tasarruf projeleri oluşturulması için işbirlikleri kurmak

Bölüm bütçe giderlerine uyumlu bir şekilde hareket etmek

Şirketin fiili tahmin ve bütçe karşılaştırmalı nakit akış analizlerini yapmak

Banka ile ilişkilerin takibini yapmak

Kredi sözleşmeleri ve limit çalışmalarının yürütülmesini sağlamak

Tüm yurtdışı ofis ve şirketlerle ilgili finansal faaliyetlerin raporlanmasını yapmak

Yönetim Danışmanlığı

Muhasebe

 

 

İş çözümleri

 

 

Özel tekliflerimiz için kaydoldunuz mu?